CBGV,NV trường mầm non Bạch Đằng thực hiện chỉ đạo theo Công văn 147/PGDĐT về tổ chức các hoạt động làm cho Thế giới sạch hơn, sáng nay ngày 20/9/2019 CBGVNV Trường mầm non bạch Đằng dã dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, dọn vệ sân vườn và các con đường ven trường sạch đẹp.

CBGV, NV đã chia ra từng tốp để có buổi làm việc hiệu quả cao sau đây là một số hinh ảnh về công tác don vệ sinh

CBGVNV Trường mầm non Bạch Đằng dọn vệ sinh phía ngoài cổng trường

CBGVNV dọn vườn trồng rau sạch