Thực hiện hướng dẫn số 01/HDLT –UBND-LĐLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của UBND Huyện Đông Hưng và Liên đoàn lao động huyện Đông Hưng hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2021 -2022 và  sự hướng dẫn trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hưng. Được sự nhất trí của Thường trực ĐU-HĐND - UBND xã Hồng Bạch . Ngày 22 tháng 9 năm 2021  trường Mầm non Bạch Đằng tổ chức hội nghị các bộ, công chức, viên chức năm 2021 -2022. Vinh dự cho trường Mầm non Bạch Đằng được đón tiếp các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong địa phương và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các hình ảnh của hội nghị