Qua các buổi tập huấn giáo viên đã nắm bắt được một số kiến thức tổ chức một hoạt động STEAM trong lớp học 

1. Quy trình tổ chức một hoạt động STEAM trong lớp học

       STEAM là quá trình thực hiện một nhiệm vụ nơi các kỹ năng Khoa học, Công nghệ, Chế tạo, Nghệ thuật, Toán được lồng ghép vào trong hoạt động và kết nối với chủ đề và chương trình học cùng với các kỹ năng phù hợp cho độ tuổi của trẻ. Quá trình đó là: 

      a) Tìm hiểu vấn đề, chủ đề – Đây là Khám phá Khoa học (Science) Trẻ tìm hiểu về chủ đề một cách khoa học, đi sâu vào khía cạch khoa học của vấn đề và có thách thức, đầu bài rõ ràng cho trẻ, Ví dụ: Mèo ngủ ở đâu? Làm sao để xây nhà cho mèo mà không bị đổ? 

      b) Tưởng tượng, nghĩ cách giải quyết vấn đề - Đây là Công nghệ, Chế tạo – Technology, Engineering Ví dụ: Trẻ tìm hiểu về nhà cho mèo ngủ, tưởng tưởng ra các nhà khác nhau để xây cho mèo.

       c) Lên kế hoạch – Đây là Nghệ thuật (Tạo hình) và Toán Ví dụ: Trẻ vẽ, lên kế hoạch để làm nhà cho mèo (thiết kế thế nào, dùng vật liệu gì, màu sắc gì, hình khối gì, kích cỡ thế nào…). 

      d) Thực hiện kế hoạch theo đúng yêu cầu đã đặt ra - Đây là các kỹ năng Chế tạo, Tạo hình, Toán… tổng hợp Ví dụ: Trẻ làm nhà cho Mèo theo thiết kế và kế hoạch và theo đúng yêu cầu: Cho mèo vào và nhà không bị đổ 

      e) Đánh giá, cải thiện: Ví dụ: Trẻ thảo luận xem nhà thế đã được chưa, có cần phải làm lại không, vì sao nó bị đổ (nếu bị đổ thì cần làm thế nào tiếp để không bị đổ…) Qua quá trình này, Khoa học là khi trẻ khám phá và trải nghiệm với thực tế và vấn đề trẻ muốn tìm hiểu theo chủ đề, và tìm hiểu đi sâu như một nhà khoa học thực thụ, Công nghệ - Chế tạo là trẻ suy nghĩ ra cách chế tạo như một kỹ sư, Nghệ thuật ở đây là trẻ thiết kế (vẽ, làm) và Toán ở đây được lồng vào trong quá trình làm như là đếm bao nhiêu vật liệu, các hình khối, so sánh…